◄ ZPĚT

Citáty Josef Váchal

2013 /

Josef Váchal (1884-1969)

Bytost mnoha směry nadaná. Na jedné výstavě setkal jsem se s několika citáty z pera tohoto moudrého muže a věděl jsem, že až budu dělat nový web, budou tam mít místo. Neuběhlo ani 5 let a je to tady!

Vyvěšuju dne 18.12. 2013, jako vzpomínku k výročí úmrtí mého milého pana prezidenta. Více básníků do politiky!

"Ten, kdo zrodil se bohat fantazií, intenzivněji žije i umírá než klidný duch naplněný vírou a také možnosti cest za živa jsou bohatší těch, kdož nenásledují Proroky. Pojem dobra, božství a všech tajemství nás pronikajících bude větší a dokonalejší duchů osob, zahalených v roucha papežská. Básníci mají klíče k nesmrtelnosti, ne kněží, a komu dostal se v úděl dar obraznosti má ve svých rukách zároveň i klíč k tajemství země i nebes."

 

"Můj vztah k noci, šeru, lesu, bažině, zvířatům, mrtvolám je zcela odlišný od vztahu filosofa, sběratele, sedláka, námezdného dělníka, staré pobožnůstkářky nebo mladé holky. Takový výčet by neměl konce; každému se dostane toho, co mu náleží, narození, štěstí, neštěstí i konce. Čím je člověk osobitější a čím větší má fantazii, tím vyhraněněji se bude vše odehrávat. zkrátka: Vše je osud!"

 

"Já se nepřidržel slávy, moci, ani peněz,ale vím. Třeba jsem zdánlivě nespokojen a dezorientován v tom blázinci současných dob, dobral jsem se přec životní jistoty, znaje minulost bez masky, čili jak to vše za našich otců a dědů bylo s nadějí v další posmrtný svůj život, podléhaje magické moci na zemi od pradávna sněných myšlenek. Věřím v přijatelné perspektivy,jaké mi poskytne záhrobní budoucnost, neb věřím v lásku, která ze světa se neztrácí, stejně jak v kosmickou spravedlnost."

 

"Podstatou všeho je fantazie. Umělec je jen jedním z nesčetných projevů božské obrazotvornosti; čím je dílo fantastičtější, tím významnější místo zaujímá umělcovo jméno ve světě. ... K oduševnění umělcova nástroje a látky dojde spontánně, oddá-li se s důvěrou elementární síle, která ho volá. Když ji promýšlí a opakovaně poznává, díla vznikají samovolně a jako v zrcadle zachycují snové vidiny, které mohou nezměrně obšťastnit. Tak tvůrce žije tím, co tvoří. Ve zmatcích světa nám umění zaručuje zázrak vnitřního spříznění s božskou silou."

 

Tady mi dovolte, alespoň částečně vyrovnat jeden starý dluh. K váchalovi mě přivedla má milá přítelkyně Radka Ježková. Velmi dávno, v dobách kdy jsem mu moc nerozuměl. Teprve před časem jsem si začal naplno užívat krásu a lehkost Váchalových myšlenek.

Radky tvorbu prohlédněte na http://www.radkajezkova.com/

FOTOGALERIE ►