ROKU / MÍSTA / KLÍČOVÝCH SLOV

ZOBRAZIT PODLE


  • 14. 02. 2014

    Mystika Vraku

    Přidal jsem novou položku k nabídce námořního výletu sPLYNUTÍ S MOŘEM.
    Mystický vrak.

  • Přibyl přehled obvyklých otázek a stránka sPLYNUTÍ S MOŘEM už je úplně funkční.

  • 29.11.2001 jsem dostal první živnostenské oprávnění prodávat své vidění světa ostatním formou audiovizuálních záznamů..