ROKU / MÍSTA / KLÍČOVÝCH SLOV

ZOBRAZIT PODLE


  • 29.11.2001 jsem dostal první živnostenské oprávnění prodávat své vidění světa ostatním formou audiovizuálních záznamů..